LADING AV EL.BILER

Vi har god kompetanse innen forskjellige løsninger for sikker ladning av elektriske biler i henhold til forskrift og normer og anbefalinger fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap. (DSB)Feil ladning av elektriske biler kan medføre risiko for brann.

Vi er forhandler av Salto ladestasjoner som har mange gode løsninger for forskjellige behov.

DSB og NELFO har samarbeidet om en publikasjon som inneholder retningslinjer for lading av elektriske biler.

http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Elbil_installatoer.pdf