SMARTHUS

 
 
 
 
 
 

Smarthus - teknologi som er tilgjengelig i dag!

Smarthus / Intelligente bygg er systemer hvor elektriske og elektroniske enheter og systemer er sammenkoblet i et lokalt nett (BUS). De enkelte enhetene/systemene kan kommunisere med hverandre for å realisere avanserte funksjoner. Smarthus-løsninger integrerer ulike tjenester som energistyring, varsling, alarm og lys styring i komplette systemer med felles brukergrensesnitt.

Smarthus er ikke begrenset til styringssystemer, men kan også omfatte underholdning, kommunikasjon og audio/video.

Gira eNet er et trådløst system med to-veis kommunikasjon som er svært fleksibelt og kan bygges ut etterhvert. Det kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Systemet preges av en høy grad av fleksibilitet, da det enkelt kan forandres og bygges ut etter hvert som flere systemer blir tilkoblet anlegget. Med et trådløst system kan du koble og dimme lys fra et annet sted i huset eller leiligheten. Du kan styre flere lys samtidig eller koble dem sammen i lysscener. Utbygging av systemet og flytting av betjeningspunkter kan endres uten problemer.

Det er enkelt å ta i bruk denne teknologien. Du trenger verken opplæring eller programvare for å installere Gira Funkbus-system.

Dette er for deg som er opptatt av komfort, praktiske løsninger og lønnsomhet!

Gira Homeserver

Med Gira Home server 3 kan du fjern overvåke, fjern betjene og fjern programmere funksjoner i hele huset.

Gira Homeserve 3 er en ideell utvidelse av KNX systemet. Produktet inneholder alle funksjoner man har i et hus. Det kan for eksempel være lysscener, tidsfunksjoner eller automatisk simulering av tilstedeværelse. Visualisering eller logiske sammenkoblinger for drift av anlegget er også integrert.

Betjening

Betjeningen skjer med de mest moderne kommunikasjonsmediene. I tillegg til PC kan du også få tilgang via andre internettkompatible apparater som er koblet til en LAN, hus intern WLAN eller internett. Dermed kan KNX/EIB-funksjonene kontrolleres og styres overalt.

Sikkerhet

På grunn av programarkitekturen, er Home server 3 beskyttet mot virusangrep fra internett. Den høye sikkerhetsstandarden har et autenseringssystem hvor telefonnummer, brukernavn og PIN-kode blir hentet frem. De forskjellige sikkerhetstrinnene kan konfigureres individuelt, avhengig av tilgangsmiljø.

Gira Home Server 3 er fullt ut kompatibel med det eldre Home Server 2-nettet.