INTERNKONTROLL

Vi benytter Norik Ik web basert internkontrollsystem for utarbeidelse av sjekklister, avviksregistrering og lukking. Mulighet for at oppdragsgiver kan få tilgang til systemet.

Firmaet er Nemko sertifisert i henhold til NEK 402,403, 404 : 2011 for bolig og næringsbygg