SERVICE

Vi har lang erfaring med servicearbeider i forskjellige bygg .

Vi utfører:

Feilsøking

Vedlikehold

Nye kurser

Datakabling

Ny og mer effektiv belysning

Osv.